Tom Heyman (D)

Kontaktinformation

Telefon:
0706-09 67 38 (mobil)

Postadress:
Stapelbädden 9 417 57 Göteborg
(bostad)

E-post:
tom.heyman@stadsrevisionen.goteborg.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Försäkrings AB Göta Lejon Lekmannarevisor 2021-01-28 - 2022-03-31
Got Event AB Lekmannarevisor 2021-01-28 - 2022-03-31
Grefab Lekmannarevisorssuppleant 2021-01-28 - 2022-03-31
GS Buss AB Lekmannarevisorssuppleant 2021-01-28 - 2022-03-31
GS Trafikantservice AB Lekmannarevisorssuppleant 2021-01-28 - 2022-03-31
Göteborg Energi AB Lekmannarevisor 2021-01-28 - 2022-03-31
Göteborgs Hamn AB Lekmannarevisorssuppleant 2021-01-28 - 2022-03-31
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB Lekmannarevisorssuppleant 2021-01-28 - 2022-03-31
Stadsrevisionen Revisor 2019-01-01 - 2022-12-31
Stadsrevisionen, revisorskollegium Ledamot 2019-02-21 - 2022-12-31