Förtroendevalda Göteborgs Stad

Julia Stendahl (Fi)

Kontaktinformation

E-post:
julia.stendahl@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Stadsdelsnämnd Östra Göteborg Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31