Förtroendevalda Göteborgs Stad

Sture Lans (L)

Kontaktinformation

E-post:
sture.gunnar.lans@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kretslopps- och vattennämnden Ledamot och 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31