Förtroendevalda Göteborgs Stad

Finn Lundström (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-20 22 80 (mobil)

E-post:
finn.lundstrom@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Stadsdelsnämnd Majorna-Linné Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31