Förtroendevalda Göteborgs Stad

Abdirahman Siyad (S)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Stadsdelsnämnd Angered Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31