Förtroendevalda Göteborgs Stad

Petra Lindroos Jonasson (V)

Kontaktinformation

E-post:
petra.jonasson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Social resursnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31