Förtroendevalda Göteborgs Stad

Helle Lyrstad Larssen (MP)

Kontaktinformation

E-post:
helle.larssen@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Stadsdelsnämnd Centrum Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31