Förtroendevalda Göteborgs Stad

Tommy Reinholdsson (D)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Utbildningsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31