Förtroendevalda Göteborgs Stad

Karl Johan Nordensten (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-75 73 49 (mobil)

E-post:
karl.johan.nordensten@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Stadsdelsnämnd Östra Göteborg Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31