Förtroendevalda Göteborgs Stad

Rebar Alnazar (V)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Stadsdelsnämnd Angered Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31