Förtroendevalda Göteborgs Stad

Susanna Arolin (V)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Utbildningsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31