Förtroendevalda Göteborgs Stad

Kent Vahlén (L)

Kontaktinformation

E-post:
kent.vahlen@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Stadsdelsnämnd Centrum Ledamot och ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31