Förtroendevalda Göteborgs Stad

Ulla Nathorst Westfeldt (D)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Stadsdelsnämnd Västra Göteborg Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31