Förtroendevalda Göteborgs Stad

Dennis Bokedal (-)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor Suppleant 2019-02-27 2022-12-31