Förtroendevalda Göteborgs Stad

Dawit Woldegeorgis (MP)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Stadsdelsnämnd Norra Hisingen Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31