Förtroendevalda Göteborgs Stad

Gunnar L Barrvik (D)

Kontaktinformation

E-post:
gunnar.barrvik@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Stadsdelsnämnd Angered Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31