Förtroendevalda Göteborgs Stad

Peter Danielsson (D)

Kontaktinformation

Telefon:
0707-44 68 68 (mobil)

Postadress:
Nickes Väg 11 423 49 Torslanda
(bostad)

E-post:
peter.danielsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Fastighetsnämnden Ersättare 2022-01-01 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Gryaab Ledamot 2022-01-27 - 2023-03-31
Göteborg Energi AB Ledamot 2022-01-27 - 2023-03-31
Göteborgs Hamn AB Ledamot 2022-01-27 - 2023-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kretslopps- och vattennämnden Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31
Miljö- och klimatnämnden Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31