Förtroendevalda Göteborgs Stad

Frida Tånghag (V)

Kontaktinformation

Telefon:
0790-66 42 91 (mobil)

E-post:
frida.tanghag@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Göteborgs Stads socialnämnd Nordost Ledamot och 2:e vice ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2022-10-15 2026-10-14