Förtroendevalda Göteborgs Stad

Gustaf Josefson (M)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodesberedningen Ledamot och ordförande 2019-02-06 - 2022-12-31