Förtroendevalda Göteborgs Stad

Timothy Trèville (SD)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodesberedningen Ledamot 2019-02-06 - 2022-12-31
Styrgruppen för politikerutbildning Ledamot 2019-02-06 - 2022-12-31