Förtroendevalda Göteborgs Stad

Ida Fossenstrand (M)

Kontaktinformation

E-post:
ida.fossenstrand@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Göta Älvs Vattenvårdsförbund Ledamot 2022-02-24 - 2023-04-30
Keillers park Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31
Park- och naturnämnden Ledamot och 1:e vice ordförande 2022-01-01 - 2022-12-31