Förtroendevalda Göteborgs Stad

Pär J Gustafsson (L)

Kontaktinformation

Telefon:
0735-11 32 37 (mobil)
0761-45 01 10 (arbete)

E-post:
par.gustafsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodesberedningen Ledamot 2019-02-06 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot och 1:e vice ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges presidium Ledamot och 1:e vice ordförande 2018-12-20 - 2022-10-14
Utbildningsnämnden Ledamot och ordförande 2022-01-01 - 2022-12-31