Förtroendevalda Göteborgs Stad

Pär Gustafsson (L)

Kontaktinformation

E-post:
par.gustafsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Arvodesberedningen Ledamot 2019-02-06 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Utbildningsnämnden Ledamot och ordförande 2022-01-01 2022-12-31