Förtroendevalda Göteborgs Stad

Urban Engberg (M)

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Apotekaren Fredrik Mossbergs donation Ledamot 2021-12-09 2022-12-31
Ingeborg och Knut J:son Mark Stiftelse Ersättare 2022-01-01 2024-12-31
Julius Lindströms stiftelse Ledamot 2021-12-09 2022-12-31
Osbeckska fonden Ledamot 2021-12-09 2022-12-31
Samfond för barn med särskilda behov (VI) Ledamot 2021-12-09 2022-12-31
Stiftelsen Adolf och Gertrud Bratts donationsfond Ledamot 2021-12-09 2022-12-31
Stiftelsen Emil och Wilma Björklunds donationsfond Ledamot 2021-12-09 2022-12-31
Stiftelsen för Hyresfonden Pauvres Honteux Ledamot 2021-12-09 2022-12-31
Stiftelsen Hilda Henriques fond Ledamot 2021-12-09 2022-12-31
Stiftelsen Hugo Scharfenbergs donation Ledamot 2021-12-09 2022-12-31
Stiftelsen Martin Jacobssons pensionsfond Ledamot 2021-12-09 2022-12-31
Söderborgska m fl stiftelser Ledamot 2021-12-09 2022-12-31