Förtroendevalda Göteborgs Stad

Anna Sara Hansson Perslow (C)

Kontaktinformation

E-post:
annasara.perslow@politiker.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare vigselförrättare 2019-01-01 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Ideella föreningen Citysamverkan Ledamot 2019-11-20 2022-12-31
Keillers park Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Park- och naturnämnden Ledamot och ordförande 2022-01-01 2022-12-31