Förtroendevalda Göteborgs Stad

Kristina Bergman Alme (L)

Kontaktinformation

E-post:
kristina.bergman.alme@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum Ledamot och 1:e vice ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2022-10-15 2026-10-14