Förtroendevalda Göteborgs Stad

Johan Zandin (V)

Kontaktinformation

Telefon:
0737-53 48 70 (mobil)

E-post:
johan.zandin@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Byggnadsnämnden Ledamot och 2:e vice ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Ledamot 2022-01-27 2023-03-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Göteborgs Stads Bostads AB (Bostadsbolaget) Ledamot 2022-01-27 2023-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14