Förtroendevalda Göteborgs Stad

Nina Miskovsky (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0728-56 63 33 (mobil)

E-post:
nina.miskovsky@politiker.goteborg.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare vigselförrättare 2019-01-31 - 2022-12-31
Eurocities: Sociala forumet Representant 2019-02-06 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Gemensamt samråd för nationella minoriteter Representant 2019-04-10 - 2022-12-31
Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor Ledamot 2021-01-01 - 2022-12-31
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum Ledamot och ordförande 2022-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-31 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Personalberedningen Ledamot och ordförande 2019-02-06 - 2022-12-31
Styrgrupp för samrådsfrågor beträffande Samordningsförbunden Representant 2019-02-27 - 2022-12-31