Förtroendevalda Göteborgs Stad

Nina Miskovsky (M)

Kontaktinformation

E-post:
nina.miskovsky@politiker.goteborg.se

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare vigselförrättare 2019-01-31 2022-12-31
Eurocities: Sociala forumet Representant 2019-02-06 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Gemensamt samråd för nationella minoriteter Representant 2019-04-10 2022-12-31
Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor Ledamot 2021-01-01 2022-12-31
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum Ledamot och ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Personalberedningen Ledamot och ordförande 2019-02-06 2022-12-31
Styrgrupp för samrådsfrågor beträffande Samordningsförbunden Representant 2019-02-27 2022-12-31