Förtroendevalda Göteborgs Stad

Grith Fjeldmose (V)

Kontaktinformation

Telefon:
0739-73 45 28 (mobil)

E-post:
grith.fjeldmose@politiker.goteborg.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare vigselförrättare 2019-01-31 - 2022-12-31
Eurocities: Kulturforumet Representant 2019-02-06 - 2022-12-31
Göteborgs Stadshus AB Suppleant 2022-01-27 - 2023-03-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kulturnämnden Ledamot och 2:e vice ordförande 2022-01-01 - 2022-12-31
Partnership Management Committee Representant 2019-02-06 - 2022-12-31
Stiftelsen Svenska Mässans Huvudmannaråd Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31