Förtroendevalda Göteborgs Stad

Valeria Werner (L)

Kontaktinformation

E-post:
valeria.werner@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Stadsdelsnämnd Östra Göteborg Ersättare 2019-05-23 - 2019-12-31