Förtroendevalda Göteborgs Stad

Eva-Li Saarväli (D)

Kontaktinformation

E-post:
eva-li.saarvali@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Göteborgs Stads inköps och upphandlingsnämnd Ersättare 2022-01-01 2022-12-31