Förtroendevalda Göteborgs Stad

Johanna Holmdahl (KD)

Kontaktinformation

E-post:
johanna.holmdahl@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedningen, i alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-27 2026-10-14
Kulturnämnden Ledamot 2022-01-27 2022-12-31