Förtroendevalda Göteborgs Stad

Blerta Hoti (S)

Kontaktinformation

E-post:
blerta.hoti@politiker.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetsgrupp för lokala åtgärder för ett fossilfritt Göteborg Representant 2019-10-01 - 2022-12-31
Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor Ledamot 2019-10-01 - 2022-12-31
Göteborgs Stadshus AB Ledamot 2019-09-12 - 2020-03-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-10-01 - 2022-12-31
Trafiknämnden Ledamot 2019-09-12 - 2019-12-31
Ö-dialogen Representant 2019-10-23 - 2022-12-31