Förtroendevalda Göteborgs Stad

Mattias Tykesson (M)

Kontaktinformation

E-post:
mattias.tykesson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd Ledamot och 1:e vice ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Referensgrupp för ungdomsfullmäktige Ledamot 2021-09-29 2022-12-31
Utbildningsnämnden Ledamot 2022-01-01 2022-12-31