Förtroendevalda Göteborgs Stad

Ulf Carlsson (MP)

Kontaktinformation

E-post:
ulf.carlsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bohuskustens Vattenvårdsförbund Suppleant 2022-02-24 - 2023-04-30
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2018-12-01 - 2022-11-30
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum Ledamot och 2:e vice ordförande 2022-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2021-04-23 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedningen, i alfabetisk ordning Ledamot 2019-10-15 - 2022-10-14
Personalberedningen Ledamot 2021-12-15 - 2022-12-31