Förtroendevalda Göteborgs Stad

Alexander Berggren (D)

Kontaktinformation

E-post:
alexander.2.berggren@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Miljö- och klimatnämnden Ersättare 2022-01-01 - 2022-12-31