Förtroendevalda Göteborgs Stad

Martin Kurzwelly (KD)

Kontaktinformation

E-post:
martin.kurzwelly@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-09-12 2022-12-31