Förtroendevalda Göteborgs Stad

Martin Kurzwelly (KD)

Kontaktinformation

E-post:
martin.kurzwelly@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-09-12 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2021-03-25 - 2022-10-14