Förtroendevalda Göteborgs Stad

Lena Landén-Olsson (S)

Kontaktinformation

E-post:
lena.landen-ohlsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-05-01 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Göteborgs Grundskolenämnd Ersättare 2022-01-01 2022-12-31
Göteborgs Stads socialnämnd Nordost Ledamot 2022-02-24 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14