Förtroendevalda Göteborgs Stad

Pernilla Taxén Börjesson (SD)

Kontaktinformation

E-post:
pernilla.borjesson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Göteborgs Stads socialnämnd Nordost Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14