Förtroendevalda Göteborgs Stad

Sverker Cassberg (M)

Kontaktinformation

E-post:
sverker.cassberg@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Higab Suppleant 2022-01-27 - 2023-03-31
Överförmyndarnämnden Ledamot och ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31