Förtroendevalda Göteborgs Stad

Peter Horntvedt (M)

Kontaktinformation

E-post:
peter.horntvedt@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning Ledamot 2022-01-01 2022-12-31