Förtroendevalda Göteborgs Stad

Ellen Österberg (L)

Kontaktinformation

E-post:
ellen.osterberg@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Miljö- och klimatnämnden Ledamot och 1:e vice ordförande 2022-01-01 - 2022-12-31