Förtroendevalda Göteborgs Stad

Paniz Mansouri (KD)

Kontaktinformation

E-post:
paniz.mansouri@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice Ersättare 2023-01-01 2023-12-31