Förtroendevalda Göteborgs Stad

Stefan Östman (D)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Lantmäterimyndigheten i Göteborg (Gode män) God man 2019-01-01 - 2022-12-31