Förtroendevalda Göteborgs Stad

Axel Josefson (M)

Kontaktinformation

E-post:
axel.josefson@politiker.goteborg.se

Bild på Axel Josefson

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare vigselförrättare 2019-01-31 - 2022-12-31
Eurocities: Ekonomiska utvecklingsforumet Representant 2019-02-06 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Göteborgs Stads trygghetsråd Ledamot 2020-09-30 - 2022-12-31
Göteborgs Stadshus AB Ledamot 2022-01-27 - 2023-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot och ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Ledamot och ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens presidium Ledamot och ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Partnership Management Committee Representant 2019-02-06 - 2022-12-31