Förtroendevalda Göteborgs Stad

Åsa Hartzell (M)

Kontaktinformation

E-post:
asa.hartzell@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Boplats Göteborg AB Ledamot 2022-01-27 2023-03-31
Byggnadsnämnden Ersättare 2022-01-01 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd Ledamot och ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Ideella föreningen Citysamverkan Ledamot 2019-02-06 2022-12-31