Förtroendevalda Göteborgs Stad

Christer Gustafsson (S)

Kontaktinformation

E-post:
christer.gustafsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2022-10-15 2026-10-14