Förtroendevalda Göteborgs Stad

Monica Djurner (V)

Kontaktinformation

E-post:
monika.djurner@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd Ledamot och 2:e vice ordförande 2022-06-09 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14