Förtroendevalda Göteborgs Stad

Pär J Gustafsson (L)

Kontaktinformation

Telefon:
0735-11 32 37 (mobil)
0761-45 01 10 (arbete)

E-post:
par.gustafsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodesberedningen Ledamot 2017-01-25 - 2018-12-31
Göteborgs Förskolenämnd Ledamot 2018-07-01 - 2018-12-31
Göteborgs Grundskolenämnd Ersättare 2018-07-01 - 2018-12-31
Stadsdelsnämnd Örgryte-Härlanda 2:e vice ordf 2015-01-01 - 2018-12-31