Förtroendevalda Göteborgs Stad

Erik Norén (V)

Kontaktinformation

E-post:
erik.noren@politiker.goteborg.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Liseberg Skår 40:17 Ledamot 2022-01-27 - 2023-03-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst Ersättare 2019-11-21 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-31 - 2022-10-14
Liseberg AB Ledamot 2022-01-27 - 2023-03-31
Lisebergs Gäst AB Ledamot 2022-01-27 - 2023-03-31
Stiftelsen Göteborgs Sjukhem, Å-hemmet och Otium Ledamot 2021-09-16 - 2022-12-31