Förtroendevalda Göteborgs Stad

Katarina Larsson (SD)

Kontaktinformation

E-post:
katarina.larsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd Ersättare 2023-01-01 2023-12-31